77606162(21)

info@apokafanar.com

فنر کششی

EXTENSION SPRING

فنر کششی

فنر دو سر قلاب

فنرهای کششی در هر دو انتهای خود به قطعات متصل میشوند. زمانی که قطعات شروع به جدایش نسبت به یکدیگر میکنند، فنر کششی برعکس عمل نموده و آنها را به سمت یکدیگر میراند. به عبارت دیگر این فنر انرژی را ذخیره کرده و به هنگام مقاومت در برابر نیروهای کششی آنرا آزاد میکند. حلقه های آنها معمولا بصورت کیپ و بدون فاصله بوده و در دو انتهای خود، قلاب، حلقه، چشمی و یا هندسه های دیگر به منظور اتصال با دیگر اجزا دارند.

مفتول مربعی و مستطیلی

اغلب فنرهای کششی همراه با یک تنش اولیه تولید میشوند. این تنش اولیه به نوعی نیرویی داخلی برای کیپ نگه داشتن حلقه ها محسوب میشود. به عبارت دیگر برخلاف فنرهای فشاری که به ازای تغیر شکل صفر هیچ نیرویی را تحمل نمیکنند، فنرهای کششی حتی در حالتیکه دچار هیچ تغییر شکلی نشده اند دارای میزانی پیش بار میباشند. اگر طراح به یک فنر کششی بدون تنش اولیه نیاز داشته باشد میبایست فنر را بصورت گامدار طراحی کند.

افزایش عمر فنر

اکثر خرابی های گزارش شده در مورد فنرهای کششی، مربوط به دو انتهای فنر است. برای افزایش عمر فنر میبایست مسیر مفتول بدنه به سمت انتهای حلقه شده کاملا تدریجی و آرام بوده و از طراحی خمهای تیز و با شعاع کمتر از یک و نیم برابر قطر مفتول اجتناب شود. محدوده قطر مفتول برای ساخت فنرهای کششی آپوکا 2/0 تا 12 میلیمتر میباشد.

اولین تولید کننده فنر حلزونی و تسمه ای به شیوه مدرن در ایران

Unsplashed background img 2