77606162(21)9866479160(21)98

info@apokafanar.com

فنرهای موجدار

WAVE SPRING

فنرهای موجدار

لرزه گیرهای فولادی

یک فنر موجدار از پیچش مفتول نورد شده به همراه اعوجاجی که به منظور دادن قابلیت فنری اضافه شده ساخته میشود. فنرهای موجی در یک کاربرد یکسان برتر از فنرهای لول و کویل هستند زیرا آنها نیرویی برابر اما در فضایی کمتر ایجاد میکنند. فنرهای موجی نسبت به فنرهای دیسکی و واشرهای موجدار دقیقتر بوده و لذا نیروهایی با تلرانس پایینتر را به ارمغان خواهند داشت.

فنرهای بدون پلیسه و ضایعات

فنرهای موجدار 3 مزیت مهم نسبت به واشرهای پرسی دارند: اول اینکه پروسه تولید آنها فاقد ضایعات است. دوم اینکه با توجه به نیم گرد بودن مفتولهای نوردی بکار رفته در ساخت فنرهای موجی، بدلیل عدم حضور پلیسه، به شفت یا بور آسیب نخواهد رسید. مزیت سوم این است که برخلاف واشرهای پرسی که تنشهای پسماند ناشی از بارهای ضربه ای عملیات پانچ و پرس سبب تغییر شکل دانه های فلز میشوند، در فنرهای موجدار تنشهای پسماند و در نتیجه خستگی و احتمال حضور ترکهای ریز وجود نخواهد داشت.

فنر موجی خطی

فنرهای موجدار خطی (Linear Wave Spring) مجموعه ای از موجهای بهم پیوسته در طول یک تسمه یا مفتول نورد شده میباشند. قرار گرفتن این فنرها زیر پره های یک پمپ پره ای دوار، نمونه ای از کاربرد فنرهای موجدار خطی میباشد. این فنرها پره ها را بسمت دیواره داخلی پمپ (بور) فشار داده و باعث سیلینگ بهتر میشوند.

عملکرد فنر موجدار در یک ولو

همراه با افزایش فشار سیال در شیرهای کنترل جریان، فنر موجی حرکت خطی پیستون را بطور دقیق کنترل کرده و بدین طریق اوریفیس در موقعیت مناسب قرار گرفته و در نهایت جریانی دلخواهی از سیال خواهیم داشت.

اولین تولید کننده فنر حلزونی و تسمه ای به شیوه مدرن در ایران

Unsplashed background img 2