77606162(21)

info@apokafanar.com

سیل رینگ

SEAL RING

سیل رینگ

حلقه آببند

رینگهای آب بند (Seal Ring) سیلهای فولادی متشکل از چندین حلقه درون شیار میباشند و به منظور جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و نشت سیال طراحی میشوند. ترتیب حلقه ها و جهت گیری خاص آنها به واسطه نوع کاربرد و محیط کاربری رینگ آببند تعیین میشود. با توجه به اینکه این رینگها هیچ گونه اصطکاکی با سایر اجزا ندارند، لذا برای کاربردهایی با سرعت بالا بسیار مناسب میباشند. سیل رینگها از فولاد ساخته میشوند بنابراین نسبت به اورینگهای معمولی و سیلهای پلاستیکی و نئوپرنی مقاومت بیشتری در دماهای بالا و محیطهای خورنده از خود نشان میدهند..

فرآیند آببندی

هنگامی که حلقه های آببند به همراه دیگر گونه های آببند عملیات سیلینگ را انجام میدهند، سیل رینگها به عنوان آببند مرحله اول عمل کرده و از رسیدن آلودگی های شدید با سیلهای مرحله دوم جلوگیری میکنند.. این سیل ها به دلیل چند حلقه بودن، یک مسیر لابیرنت و پیچیده برای سیال ایجاد میکنند و لذا از ترشح آن به بیرون جلوگیری به عمل می آورند.

جلوگیری از نفوذ به داخل

تنظیمات آببندی در این واحد به منظور بهینه سازی محافظت در برابر آلودگی بصورت دلخواه و سلیقه ای طراحی شده است.گازهایی که در حفره مرکزی سبب بوجود آمدن فشار بالا میشوند از هر دو طرف در برابر نفوذ آلودگی محفوظ هستند. این تضمین وجود دارد که گازهای مذکور در خروجی به همان میزان ورودی پاک و عاری از هرگونه آلودگی خواهند بود.

اولین تولید کننده فنر حلزونی و تسمه ای به شیوه مدرن در ایران

Unsplashed background img 2